KOULUTUS

  • psykoterapeutti VET, ratkaisukeskeinen viitekehys ET, 2009 (JAMK); VET, 2014 (LTI). 
  • tanssin sanattomasta vuorovaikutuksesta väitellyt liikuntatieteiden tohtori LitT, 2004. 
  • kulttuuriantropologi FM, 2004. 
  • työnohjaaja, STOry, 2003 (JY). 
  • tanssiterapeutin ammatillinen koulutus 2000 (TEAK). 
  • ekspressiivisen taideterapian täydennyskoulutus 2010 (Aalto yo). 
  • täydennyskoulutuksia psykoterapian ja tanssi-liiketerapian aloilta mm. 
  • traumaterapiasta, vuorovaikutuksellisesta kehityspsykoterapiasta, autenttisesta liikkeestä, moving cycle -menetelmästä. 
  • liikuntatieteiden maisteri LitM, 1980. 
  • tanssin ammatillisia opintoja kansainvälisissä (mm. Laban Center, Place, Academia Danza) ja kotimaisissa oppilaitoksissa (TEAK, Jyväskylän yliopisto) vuosien 1976-1991 välillä.

TYÖHISTORIA

Terapia
KELAn kuntoutuspsykoterapeuttina syksystä 2010. Yksilö- ja ryhmämuotoinen terapia nuorille ja aikuisille. 
Perheneuvolan terapiapalvelujen tuottaja (ryhmätoiminta vuodesta 2011; ohjaus, neuvonta, perhe- ja pariterapia vuodesta 2014). 
Sivutoimisena tanssi- ja liiketerapeuttina vuosina 2003 - 2009. Kohderyhmä aikuiset ja lapset.

Työnohjaus 
Perinteisen työnohjauksen lisäksi kinesteettisiä ja taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävää työnohjausta ryhmä- ja yksilömuotoisesti vuodesta 2003 sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan henkilöstölle.

Kehitysyhteistyö 
Tanssiprojektin kehittäjä Nicaraguassa, Managuan Kansallisessa yliopistossa (Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KEPA ry) 1990 - 1992.

Kouluttaja 
Tanssi- liiketerapiakouluttaja ja kehittäjä vuodesta 2009 (toinen pääkouluttajista). Vuodesta 2009 Eino Roiha -instituutin organisoimana (vv. 2007 - 2009 JAMKin organisoimana). www.ers.fi
Kouluttajana JAMKin hyvinvointiyksikössä vv. 1996 - 2001; 2006 - 2009, sosiaalialalla 1988 - 1996. JKL yliopistossa, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa 2001 - 2006. 
Liikunnan ja tanssin opettajana mm. peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vv. 1976 - 1988.

Asiantuntijatehtäviä 
Kutsuttuna luennoitsijana ja tanssi-liiketerapiakouluttajana kansainvälisissä yliopistoissa mm. Nicaraguassa 2006 ja 2007; Venezuelassa 2003, 2006; Virossa 2005, 2007; Espanjassa 2009, 2012, 2014.

© 2018. RAPSYDIA Tanssi- ja Psykoterapia & Työnohjaus.