JULKAISUT

Artikkelimuotoinen väitöskirja:

Ylönen, M. E. Sanaton dialogi. Tanssi ruumiillisena tietona. Jyväskylän yliopisto. Studies in Sport, Physical education and Health, 96.

Sisältää yhteenvetoartikkelin lisäksi seuraavat osajulkaisut:
Ylönen, M. 1997. Tanssitettu rouva, tutkijan ruumiinkokemuksia toukokuussa 1997. Kulttuurintutkimus 1/1999; artikkeli on julkaistu myös kirjassa P. Pakkanen, J. Parviainen, L. Rouhiainen & A. Tudeer (toim.) 'Askelmerkkejä tanssin historiasta, ruumiista ja sukupuolesta'. Tanssintutkimuksen vuosikirja 3/1999.

Ylönen, M. 2000. Evelynin tanssi, kokemuksia ja tulkintoja May Pole -tanssista. Suomen Antropologi 3/2000. (review-arvioitu.)

Ylönen, M. E. Bodily Flashes of Dancing Women - Dance as a Metahod of Inquiry.Qualitative Inquiry. Vol.3 4/2003. (review -arvioitu.)

Ylönen, M. E. 2003. A Dance by Mother and Daughter. The Arts and Psychotherapy Vol. 31,1/2003. (review -arvioitu.)

Ylönen, M. E. 2003. Reflektiivinen ruumis, tanssin rajapintoja. Helena Saarikoski (toim.) Tanssi tanssi. Kulttuureita, tulkintoja. Helsinki: SKS. (review -arvioitu.)

Muut tieteelliset julkaisut:

Ylönen, M. E. 2004. Luova ja terapeuttinen liike lasten kehityksen tukena [Creative and Therapeutic Movement as the support for children]. University of Jyväskylä, Dept. of Physical Education, no 8. Uudistettu painos 2018. Jyväskylä: Eino Roiha -säätiö.

Ylönen, M. 2001. El Baile de Evelyn: experiencias e interpretacione del ritual de May Pole de Nicaragua. Julkaisussa M. C. Medina (toim.) ’Lo pùblico y lo privado: gènero en Amèrica Latina’. Göteborg: Red Haina/ Instituto Iberoamericano, Universidad de Gotenburgo.

Ylönen, M. 1999. Tanssivien naisten kohtaaminen. Jyväskylän Yliopisto, Liikuntakasvatuksen laitos. (Lisensiaatintutkimukseen kuuluva kolmas, julkaisematon yhteenveto-artikkeli.)

Ylönen, M. 2001. May Pole, tanssi Bluefieldsin kaupungissa. Musiikin suunta 3/2001.

Ylönen, M. 2001. Surffailua omissa ja toisten ruumiinkokemuksissa: Tutkimusmatkalla nicaragualaiseen May Pole-tanssiin. Liikunta ja Tiede 2/2001. 

Ylönen, M. 2001. Ammattina ruumiinkokemusten tuottaminen - näkökulmia liikunnan opetukseen. Liikunta ja Tiede 2/2001. 

Ylönen, M. 2003. Kulttuuri luo tanssia – tanssi luo kulttuuria. Teoksessa P. Heikinaro-Johansson, T. Huovinen & L. Kytökorpi (toim.) Näkökulmia liikunnanopetukseen. Helsinki: WSOY.

Ylönen, M. E. & Ylönen, M. E. 2004. Kännykkädialogiaa – ja tanssikasvatusta.  Liikunta ja Tiede. vol. 41, 1/2004.

Ylönen, M. E. 2004. Lectio of Doc. Dissertation: Tanssi ruumiillisena tietona [Dance as Bodily Knowledge]. Kulttuurintutkimus, 21/2004.

Ylönen, M. 2004. Viewpoints to the Embodiment in Finland. Orientación y Consulta, vol. 10, 11/2004.

Ylönen, M. E. 2006. Sanattoman sanoittaminen. Luova liike auttaa työnohjauksessa. Aikuiskasvatus, vol. 26, 2/2006.

Ylönen, M. E. 2006. Bodily Dialogue: Dance as Kinesthetic Narrative.Teoksessa (toim.) P.Pakkanen & A. Sarje. Finnish Dance Research at the Crossroads: Practical and Theoretical Challenges. Helsinki:Taiteen keskustoimikunta.

Ylönen, M.E. 2007. Children’s dance therapy as a healing process. 15th World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry (WADP). St Petersburg, Russia.

Ylönen, M.E. 2008. Creative and therapeutic movement for pre-school children. Teoksessa K. Ryttyläinen (toim.) Family health promotion. Culture and well-being. Publications of Jyväskylä University of Applied Sciences 87.

Ylönen, M.E. & Cantell, M. 2010. Kinaesthetic Narratives. Interpretations for Children’s Dance Movement Therapy Process. Body, Movement and Dance in Psychotherapy.An International journal for Theory, researchand Practice.

Ylönen, M.E. 2010. Book review: Wengrower & Chaiklin (toim.): La vida es danza. El arte y la ciencia de la Danza Movimiento Terapia. Body, Movement and Dance in Psychotherapy. An International journal for Theory, research and Practice.

Ylönen, M.E. 2011. Taidelähtöiset menetelmät työnohjauksessa. Teoksessa P. Jussila (toim.) Luovaa lystiä. Luovat menetelmät osana hoitotyötä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 126.

Ylönen, M.E. 2012. Sanaton liike auttaa sanoittamaan – kinesteettisyys ja kehollisuus työnohjauksessa. Teoksessa P. Laine (toim.) Luovuutta työhön. Taidelähtöiset menetelmät työhyvinvoinnin ja työnohjauksen välineinä. Helsinki: PS-kustannus.

Kurvinen, A. & Ylönen, M.E. 2013. Tanssin voima - ratkaisukeskeisyys tanssi-liiketerapiassa. Effortti 2013,7(1), 68-81.

Muut julkaisut

Nuoriso-ohjaajan käsikirja, 1976, työryhmässä Mirja Nurminen, Jarmo Liukkonen, Jorma Kukkonen, Marja Lagerstedt, Pertti Vartiainen, Risto Ylönen, 1976, lisäksi myös kirjan kuvittaminen.

Koulutusmateriaalia naisvoimistelun alalta Työväen Urheiluliitolle vuosina 1976–1978.

Ylönen, M. Tanssillisia makupaloja sunnuntai-illan iloksi. Tanssiarvostelu. Keskisuomalainen, 19.3.2002.

Ylönen, M. Saran juhlanäytös sävähdytti. Tanssiarvostelu. Keskisuomalainen, 24.4.2002.

Ylönen, M. Kymmenen vuotta äidiksi tulemista. Yhteiset lapsemme 3/2002 .

Ylönen, M. Urheilijoita, poikia, isiä, miehiä… Arto Tiihosen väitöskirjan ’Ruumiista miestä. Tarinasta tulkintaa: oikeita miehiä ja urheilijoita?’ arvostelu. Kulttuurin tutkimus 4/2002.

Lämminhenkinen tanssisatu koko perheelle. Tanssiarvostelu. Keskisuomalainen, 13.12.2002.

Pieniä tansseja, suuria asioita. Tanssiarvostelu. Keskisuomalainen, 30.4.2003.

Naisenergiaa ala ’al aire.Tanssiarvostelu. Keskisuomalainen, 21.5.2003.

Ylönen, M. E. Eheyttävä tanssi. Julkaisussa M. Pasn (2005) La salud reproduktiva en Nicaragua. Lisääntyminen ja terveys Nicaraguassa. Suomi–Nicaragua -seuran julkaisusarja, katsaus Nicaraguaan, 6. Helsinki: Suomi–Nicaragua -seura ry.

Kuiskutuksia ja karjahduksia. Tanssiarvostelu. Keskisuomalainen, 16.1.2006.

Minä, sinä, me… Tanssiarvostelu. Keskisuomalainen, 12.3.2006.
Ylönen, M. Minä, sinä, se =mekö? Tanssiarvostelu. Tanssi -lehti, 2006, no 2, vol. 27(31)