PSYKOTERAPIARYHMÄ

Keskusteluun pohjautuva psykoterapiaryhmää kootaan Minna Canthin Kulmassa. Ryhmä aloitetaan, kun osallistujia on riittävästi.

Ryhmä on suunnattu kaikenikäisille miehille ja naisille. Tavoitteena on, että ryhmän jäsenet voivat pohtia elämän pulmakysymyksiä turvallisessa yhteisössä saaden tukea muilta osallistujilta. Ryhmässä on myös mahdollista tutkia sosiaalisiin tilanteisiin ja vuorovaikutussuhteisiin liittyviä tunteita.

Paikka: Minna Canthin Kulma, Seminaarinkatu 36, JKL
Kustannuksiin voi tarvittaessa hakea Kelalta kuntoutustukea, koska ohjaajana toimii Kelan hyväksymä ryhmäpsykoterapeutti.

Terapeutti: Maarit Ylönen, psykoterapeutti VET
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: maarit.ylonen(at)tanssipsykoterapia.fi