Yhteenkuuluvaisuuden tunne vahvistui, nyt tunnen, että voin aidosti luottaa työtovereihini.

TYÖNOHJAUS

Työnohjauksen tarkoituksena on tutkia suhdetta omaan työhön, työstä nousevia tunteita, löytää keinoja työssä jaksamiseen ja työn kehittämiseen. Asiakas- ja potilastyössä toimivien työnohjauksessa voidaan keskittyä asiakkaan/potilaan hyvinvointiin ja hoitoon, jolloin tavoitteena on asiakastyön laadun takaaminen ja parantaminen. Esimiestyönohjaus keskittyy johtamiseen, valtasuhteisiin ja organisaatioon liittyviin asioihin.

Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmätyönohjausta. Työnohjausryhmä voi koostua saman organisaation jäsenistä tai eri yhteisöjen työntekijöistä tai yksityisistä ammatinharjoittajista, joiden työtehtävät ovat saman tyyppisiä (esim. terapeutit). Työnohjaus voi perustua perinteisen puheen ohella taidelähtöisiin ja kehollisiin menetelmiin ohjattavan/ryhmän toiveiden mukaan. Työnohjaus rakentuu organisaation tai yksittäisen työntekijän tavoitteista ja tarpeista.