Dialoginen terapiasuhde on jatkuva hyväksyvän läsnäolon virta.