LASTEN JA VANHEMPI-LAPSI TANSSI-LIIKETERAPIA

Lasten tanssi-liiketerapiaryhmässä on mahdollista vahvistaa lapsen voimavaroja, löytää keinoja tunteiden tunnistamiseen, ilmaisuun ja säätelyyn. Toiminnallisten menetelmien ja leikin avulla voi käsitellä turvallisesti myös vaikeita kokemuksia ja asioita.

Lapsi-vanhempi -ryhmässä tuetaan ja vahvistetaan lapsen ja läheisen aikuisen kiintymyssuhdetta. Terapiassa sovelletaan vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (DDP) periaatteita. Leikki, luova liike sekä kuvallinen ilmaisu auttavat lasta ja aikuista tasavertaiseen suhteeseen, jolloin molemmat voivat nähdä toisensa uudella tavalla.

Terapiaa voidaan toteuttaa ryhmätoimintaa ohella  myös yksittäisten vanhempi - lapsi parien kanssa.
Tietoa ajankohtaisista ryhmistä myös osoitteessa www.mck.fi.