RYHMÄTYÖNOHJAUSTA TANSSITERAPEUTEILLE

KROPPARYHMÄ –ryhmätyönohjausta tanssi-liiketerapeuteille

KENELLE
Ryhmä on tarkoitettu tanssi-liiketerapeuteille, jotka työskentelevät sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilla käyttäen tanssi-liiketerapian menetelmiä psykoterapeuttisessa asiakastyössä. Osallistujat voivat olla ammatinharjoittajia tai toimihenkilöitä erilaisissa organisaatioissa.

MITEN
Työnohjauksen tavoitteena on varmistaa asiakastyön laatu, löytää uusia näkökulmia ja työtapoja, saada työkaluja työn kehittämiseen sekä vahvistaa luovuutta ja voimavaroja. Työnohjauksessa käsitellään luottamuksellisesti kunkin osallistujan asiakastapauksia. Ryhmässä voi tutkia tanssi-liiketerapeutin identiteettiä ja jakaa ammatillisia kokemuksia. Työnohjauksen viitekehyksenä on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys täydennettynä kiintymyssuhdeteorian ja somaattisen psykologian teoriatiedolla. Lisäksi keskeisenä taustateoriana ovat tanssi-liiketerapian ja ekspressiivisen taideterapian taitotieto.Menetelminä ovat puheeseen perustuvan työnohjauksen lisäksi kehotietoisuusmenetelmät, tanssi- ja liikeimprovisaatio, autenttinen liike sekä kuvallinen ilmaisu ja materiaalityöskentely.

MISSÄ ja MILLOIN
Ryhmä kokoontuu tarpeen mukaan noin kerran kuukaudessa sovittuina aikoina. Tiedustelut ja ilmoittautuminen: maarit.ylonen(at) tanssipsykoterapia.fi tai p. 0407667556

KUKA
Työnohjaajana toimii LitT, FM Maarit Ylönen, Työnohjaaja (STOry) Psykoterapeutti VET, Tanssi-liiketerapeutti, Kouluttaja.